Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Granty 2017
Granty 2017 - można składać wnioski o partnerstwo w działaniach komunikacyjnych
2017-02-20 14:47:00
Polska upomniana za brak przepisów
Komisja Europejska wezywa Polskę do wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw z obszaru ...
2017-02-20 14:41:00
Debata obywateli na 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich
Popierasz integrację europejską i masz pomysł, jak ją usprawnić?
2017-02-17 07:58:00
PE zagłosował za CETA
Parlament Europejski głosował dzisiaj za przyjęciem kompleksowej umowy gospodarc...
2017-02-15 14:28:00
Unijne wsparcie dla budownictwa społecznego
Europejski Bank Inwestycyjny sfinansuje budowę 1300 dostępnych cenowo lokali mie...
2017-02-14 14:33:00
Gospodarka w fazie wzrostu
W minionym roku gospodarka europejska okazała się odporna na światowe wyzwania, ...
2017-02-13 14:26:00