Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Czas zrównoważonego wzrostu
KE zainaugurowała jesienny pakiet europejskiego semestru, co oznacza, że określo...
2017-11-23 12:21:00
Frontex będzie miał nową siedzibę
Porozumienie dotyczące siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrz...
2017-11-23 12:06:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR...
2017-11-21 11:22:00
Skorzystaj z dotacji w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego
W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa prawdopodobnie ostatni nabór ...
2017-11-21 09:14:00
Mniej, ale efektywniej
Przewodniczący Komisji Europejskiej powołał „Grupę zadaniową ds. zasad pomocnicz...
2017-11-20 13:48:00
Edukacja na całe życie
Mobilność, wzajemne uznawanie dyplomów, poprawa nauczania języków obcych, promow...
2017-11-20 13:44:00