Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Pytania o wiek emerytalny
Komisja Europejska prosi polskie władze o dialog w sprawie zróżnicowanego wieku ...
2017-08-18 08:38:00
Unia bezpieczniejsza po kryzysie
10 lat od rozpoczęcia kryzysu finansowego na świecie do Europy powraca ożywienie...
2017-08-18 08:34:00
INFORMACJA
INFORMACJA
2017-08-10 13:12:00
Przegląd bezpieczeństwa UE
UE wspiera działania związane ze zwalczaniem finansowania terroryzmu i ochroną E...
2017-08-10 13:02:00
Punkt ED Przemyśl podczas XIX Spotkania Zespołów Muzykujących...
W niedzielę 6 sierpnia mieszkańcy i goście Babic mogli sprawdzić swoją wiedzę na...
2017-08-08 13:45:00
Wyprowadzka z Londynu
Warszawa jest zainteresowana przyjęciem Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europ...
2017-08-08 13:38:00