Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Wolny handel z Japonią
Zakończyły się negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między Uni...
2017-12-13 13:21:00
Urodziny Europejskiego Korpusu Solidarności
Rok po uruchomieniu Europejski Korpus Solidarności liczy już 42745 młodych ludzi...
2017-12-13 13:19:00
Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018
Według badania Eurobarometru, 8 na 10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kultur...
2017-12-07 15:52:00
Relokacje: Polska przed Trybunałem
KE kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Republice Czeskiej, Węg...
2017-12-07 15:41:00
VAT trzeba płacić
Transgraniczne oszustwa związane z VAT są główną przyczyną uszczuplenia dochodów...
2017-12-05 12:46:00
Jubileuszowy Erasmus
W roku akademickim 2015/2016 Erasmus+ umożliwił instytucjom szkolnictwa wyższego...
2017-12-05 12:43:00