Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Zaproszenie do udziału w seminarium informacyjnym
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium informacyjny...
2017-06-27 11:04:00
Relokacje: procedura wobec Polski rozpoczęta
Polska, Czechy i Węgry mają miesiąc na przesłanie Komisji Europejskiej odpowiedz...
2017-06-26 14:33:00
Konkurs Europe Direct
Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszen...
2017-06-26 14:29:00
Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Narysuj mi Europę”-...
Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Narysuj mi Europę”- rozstrzygnięty w siedz...
2017-06-13 11:44:00
Prokuratura Europejska bez Polski
Ściganie w sprawach karnych mających wpływ na budżet UE, w tym korupcji i naduży...
2017-06-12 08:43:00
Europejski Fundusz Obronny
Powstaje Europejski Fundusz Obronny, który ma umożliwić państwom UE wspólne kupo...
2017-06-08 08:35:00