Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Roaming do lamusa
Coraz bliżej końca opłat roamingowych w UE - Komisja Europejska ustaliła nowe za...
2016-09-23 10:20:00
Nauka języków ze znakiem jakości
Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcy...
2016-09-23 10:16:00
Spotkanie z EuropeAid
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Dyrekcja Generalna ds. Wsp...
2016-09-23 10:12:00
KE sprawdzi polski podatek
Rozpoczynamy postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży ...
2016-09-19 13:25:00
E-handel z barierami
Handel elektroniczny pozytywnie wpływa na przejrzystość cen oraz konkurencję cen...
2016-09-19 13:16:00
Przegląd budżetu UE
Tworzenie miejsc pracy, inwestycje i wzrost gospodarczy oraz problem migracji – ...
2016-09-16 12:26:00