Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Gazowe konsultacje w Rzeszowie
Wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej był gościem sesji plenarnej pt. „Be...
2016-10-21 11:03:00
Polskie dziś i jutro w UE
Fundacja Służby Rzeczypospolitej – to projekt analityczny, zainaugurowany 10 paź...
2016-10-14 16:15:00
INFORMACJA
W dniach od 16-20.10.2016 Punkt ED będzie zamknięty!
2016-10-14 13:46:00
Pomoc prawna dla podejrzanych
Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżo...
2016-10-14 10:56:00
Finanse UE pod kontrolą
Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziewiąty z rzędu pozytywnie zaopiniował...
2016-10-13 15:15:00
Partnerstwo z Afryką
Wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Unią Europejską a pi...
2016-10-13 15:10:00