Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

W dniu 23.03.2017r. w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się lekcje...
Punkt ED w dniu 23.03.2017r. w Szkole Podstawowej nr 6 zorganizował lekcje europ...
2017-03-23 12:37:00
21 marca 2017 r. na przemyskim Rynku happening ekologiczny
Punkt ED w dniu 21 marca 2017 r. na przemyskim Rynku wziął udział w happeningu e...
2017-03-22 14:00:00
WŁĄCZ OPCJĘ: SOLIDARNOŚĆ
To projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
2017-03-22 10:44:00
Spotkanie europejskie z okazji 60.rocznicy podpisania traktatów...
W poniedziałek, 20 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczneg...
2017-03-21 14:16:00
Żywność i rolnictwo w szkolnej ławie
Specjalnie z myślą o nauczycielach i uczniach, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa ...
2017-03-20 14:01:00
Strategia dla Syrii
Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz...
2017-03-20 13:59:00