Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Ekologiczne i elektroniczne
Rusza system certyfikacji elektronicznej, który pozwoli lepiej monitorować impor...
2017-04-24 08:31:00
Nowy wymiar Partnerstwa Wschodniego?
Nowy wymiar Partnerstwa Wschodniego?
2017-04-20 09:13:00
Finał "Gwiezdnego Kręgu" rozstrzygnięty!
Znamy już zwycięzców XII konkursu „Gwiezdny Krąg” zorganizowanego przez miasto S...
2017-04-18 10:14:00
Regiony ze wsparciem
Świętokrzyskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie i Podlaskie – to po...
2017-04-18 10:11:00
Tablica sprawiedliwości
Skraca się czas rozstrzygnięć sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, powoli...
2017-04-18 09:56:00
Mali migranci ze szczególnym wsparciem
Szybka identyfikacja, pomoc zdrowotna i prawna, wsparcie w integrowaniu się – Ko...
2017-04-18 08:28:00