Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Informacja
Informacja
2017-12-29 15:53:00
Punkt ED był organizatorem konkursu plastycznego "Narysuj mi Europę”
11 grudnia rozstrzygnięty został konkurs "Narysuj mi Europę" w Szkole Podstawowe...
2017-12-21 15:23:00
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
15 grudnia 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Babicach zorganizowana została pier...
2017-12-18 12:38:00
UE wyśledzi papierosy
Kraje UE zostały zobowiązane do wprowadzenia systemu śledzenia ruchu i pochodzen...
2017-12-18 09:21:00
Rolnictwo według prostszych reguł
Bardziej przejrzyste zasady udzielania wsparcia rolnikom oraz interwencji na ryn...
2017-12-18 09:15:00
Glifosat pod lupą Komisji
KE zapowiada działania w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską w spraw...
2017-12-15 09:10:00