Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Tarcza Prywatności UE-USA
KE publikuje pierwsze sprawozdanie w sprawie funkcjonowania zasad mających na ce...
2017-10-20 12:09:00
Przyszłość polityki spójności
Kryzys wprawdzie się już zakończył, jednak w wielu regionach pozostawił ślady.
2017-10-20 11:59:00
Prokuratura Europejska 20 państw
Przedstawiciele 20 krajów członkowskich UE na forum Rady doszli do porozumienia ...
2017-10-16 09:56:00
Sprzedaż gruntów rolnych
Państwa UE mają prawo do ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, aby chronić spo...
2017-10-16 09:52:00
Młodzi naukowcy!
Jeśli jesteś doktorantem albo zamierzasz nim zostać to „Projekt NAUKOWIEC” pomoż...
2017-10-12 14:37:00
Bezpieczni w cyberprzestrzeni
W poniedziałek 9 października Julian King był gościem III Europejskiego Forum Cy...
2017-10-12 14:12:00