Aktualności

25LIP
2017

INFORMACJA

Informacja
25LIP
2017

Regiony w dobie globalizacji

Możemy pomóc regionom uzyskać odpowiednie narzędzia do budowania solidnego i...
24LIP
2017

Mniej akryloamidu w żywności

Przedstawiciele państw członkowskich zagłosowali za przyjęciem wniosku Komisji...
24LIP
2017

Timmermans ocenia sytuację w Polsce

Ostatnie działania podjęte przez polskie władze w odniesieniu do systemu...