10 maja w Krównikach odbył się Gminny Konkurs Piosenki Europejskiej

2017-05-12 12:39:00

W dniu 10 maja odbył się w Zespole Szkół w Krównikach Gminny Konkurs Piosenki Europejskiej pod honorowym patronatem Wójta Gminy Przemyśl.  

Organizatorami konkursu byli: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Przemyśl oraz Zespół Szkół w Krównikach. Celem konkursu była promocja kultury europejskiej poprzez muzykę oraz popularyzacja śpiewu jako formy rozwoju i ekspresji oraz doskonalenie umiejętności językowych poprzez naukę tekstów piosenek w języku obcym.

W konkursie udział wzięło 44 uczestników. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Młodzi artyści pokazali, że w naszym regionie nie brakuje talentów wokalnych, a uczniowie świetnie radzą sobie z interpretacjami piosenek nie tylko w języku angielskim, ale również niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Ich opiekunowie zadbali również o wspaniałą scenografię. Jury miało trudny orzech do zgryzienia przy ocenie prezentowanych utworów i wykonawców uwzględniając: warsztat wokalny, poprawność językową, osobowość, poczucie rytmu, dykcję i muzykalność, formę przekazu oraz choreografię.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Punkt Europe Direct Przemyśl.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia konkursu w tak  miłej i ciepłej atmosferze oraz za wsparcie i uśmiechy uczestników konkursu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu i odwagi