Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Narysuj mi Europę”- rozstrzygnięty!

2017-06-13 11:44:00

   Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Narysuj mi Europę”- rozstrzygnięty w siedzibie Uczelni WSPiA Przemyśl.

Pod Patronatem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Przemyślu został zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Narysuj mi Europę”, skierowany do uczniów klas III  przemyskich szkół podstawowych.

 Pomysłodawcą konkursu była pani mgr Danuta Ząbecka, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 im Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu oraz przedstawiciel PIEED pani Agata Lach.

 Zadaniem konkursowym było stworzenie pracy, której głównym tematem była Unia Europejska. Uczniowie mieli za zadanie zilustrować wspomnienia czy skojarzenia związane z krajami należącymi do Unii Europejskiej. Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci  do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Organizatorzy pragnęli  także przyczynić się do rozwoju  zainteresowań Unią Europejską i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia dzieciom osiągnięcia sukcesu. Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

 Laureatami konkursu zostali :  miejsce I – Zielińska Jagoda

                                                  miejsce II – Gamulczak Maja

                                                  miejsce III – Pamuła Weronika

                                                 Wyróżnienia – Siuta Gabriela, Stasiaczek Oliwia.

Wszyscy uczestnicy konkursu w dniu 13 VI 2017 spotkali się w siedzibie PIEED w Przemyślu na wspólnym integracyjnym spotkaniu. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek a zwycięzcy odebrali zasłużone nagrody ufundowane przez PIEED w Przemyślu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.