Punkt ED podczas Tygodnia integracyjnego dla nowych studentów 3 października WSPiA Rzeszów

2017-10-11 14:45:00

Ciekawe wykłady, pokazy taneczne, wokalne i sportowe, gry i zabawy, dyskoteka, spotkania ze studentami oraz prezentacje Kolegiów Dydaktycznych, dzień sportu i biały dzień z badaniami lekarskimi. Tak wyglądał pierwszy tydzień nauki dla studentów rozpoczynających studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Tydzień integracyjny rozpoczął się w poniedziałek 2 października i trwał do piątku 6 października 2017 r.

Tydzień integracyjny organizowany jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą od kilku lat. Zawsze w pierwszym tygodniu nauki Uczelnia przygotowuje dla studentów wiele atrakcji, które pomagają poznać uczelnię i pozostałych studentów z danego kierunku. W tym roku, imprezę tradycyjnie rozpocznie lampka szampana i spotkanie z Rektorem WSPiA prof. dr. hab. Jerzym Posłusznym oraz Immatrykulacja studentów I roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych.

We wtorek 3 października dla nowych studentów zaplanowano m.in. wykład prof. Czesława Kłaka pt. „Miłość w rytmie disco” oraz spotkanie z Samorządem Studenckim i Rzecznikiem Praw Studenta. W południe w klubie studenckim „Zemsta Docenta” zorganizowane zostanie m.in. spotkanie ze studentami wyższych lat, pokaz tańca towarzyskiego, akrobatyki, koncert zespołu studenckiego oraz turniej gry „Chomik Maciej”. Punkt ED-Przemyśl również prowadził gry i zabawy europejskie, przy tym informowaliśmy studentów o działalności Punku i zadaniach jakie wykonujemy. Młodzież chętnie brała udział w konkursach i qusach zdobywając wiedzę o krajach członkowskich Unii Europejskiej, wszystkie odpowiedzi były nagradzane małymi gadżetami Punktu ED.

Tydzień Integracyjny to propozycja Uczelni, która pozwala poznać się i zintegrować studentom rozpoczynającym naukę w WSPiA. Wszystkie zaplanowane wydarzenia rozpoczęły się w poniedziałek 2 października i zakończyły się w piątek 6 października 2017 r.