Piąty Szczyt Partnerstwa Wschodniego

2017-11-30 08:36:00

Partnerstwo Wschodnie jest przede wszystkim partnerstwem ludzi – mówił podczas przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Polskę w Brukseli reprezentowali premier Beata Szydło oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Partnerstwo to projekt zainicjowany w 2009 r. przez rządy Polski i Szwecji, skierowany do krajów postsowieckich zainteresowanych bliższymi relacjami z UE.

 

W piątek 24 listopada odbył się Piąty Szczyt Partnerstwa WschodniegoWyszukaj ten link w innym języku, któremu przewodniczyli: szef Komisji Europejskiej Jean-Claud Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Na spotkanie do Brukseli przyjechały delegacje 28 państw członkowskich UE oraz i sześciu partnerów wschodnich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii oraz Ukrainy.

Uczestnicy Szczytu Partnerstwa Wschodniego uzgodnili wspólną deklarację, a także zaakceptowali program 20 inicjatyw (Pytania i odpowiedzi), które określają plany na przyszłość w czterech priorytetowych obszarach dla Europy Wschodniej: silniejsza gospodarka, lepsze zarządzanie, lepsze powiązania infrastrukturalne oraz silniejsze społeczeństwo obywatelskie. Uzgodniono również nowe, wielostronne podejście do Partnerstwa, które ma bardziej skupiać się na efektach i doradztwie politycznym.

- Partnerstwo Wschodnie jest przede wszystkim partnerstwem ludzi. Ma polepszać życie we wszystkich naszych krajach, przybliżając tym samym do siebie społeczeństwa. Chodzi o ochronę wartości, zasad i aspiracji, które podzielają ludzie w Unii Europejskiej i w naszym wschodnim sąsiedztwie – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. - Podczas Szczytu zgodziliśmy się na program dwudziestu inicjatyw, który mają zostać zrealizowane do 2020 r. Poprzez Partnerstwo Wschodnie Europa pomogła w stworzeniu 10 000 miejsc pracy, wyszkoleniu 20 000 pracowników i zapewnieniu ponad 100 000 pożyczek dla firm. Poprawiliśmy dostęp do bezpłatnych usług prawniczych, zainwestowaliśmy w sieci transportowe, zaczęliśmy promować równość płci i pomogliśmy tysiącom studentów w poruszaniu się pomiędzy Europą a regionami Partnerstwa Wschodniego. Kiedy patrzymy na rok 2020 i dalej wiemy, że nadszedł czas na intensywniejsze działania. Jesteśmy na dobrej drodze, pozwólcie nam kontynuować obrany kurs.

Pełna wypowiedź przewodniczącego Junckera znajduje się TUTAJWyszukaj ten link w innym języku.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego był także okazją do świętowania osiągnięć ostatnich dwóch lat w stosunkach Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi partnerami. W życie weszła Umowa Stowarzyszeniowa obejmująca Kompleksową i Pogłębioną Strefę Wolnego Handlu pomiędzy Gruzją, Republiką Mołdawii oraz Ukrainą. Poprawiono możliwości łatwego podróżowania pomiędzy krajami Unii Europejskiej i państwa partnerskimi. Znacząco wzrosła wymiana handlowa. Podczas Szczytu uzyskano także postępy dotyczące Umowy o Kompleksowym i Rozszerzonym Partnerstwie z ArmeniąWyszukaj ten link w innym języku, umowy dotyczącej wspólnego obszaru lotniczego między Armenią a Unią EuropejskąWyszukaj ten link w innym języku oraz rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)Wyszukaj ten link w innym języku.