Aktualności

10CZW
2014

Bezpieczeństwo i higiena pracy: ramy strategiczne...

Aby lepiej chronić ponad 217 mln pracowników w UE przed wypadkami przy pracy i...
29MAJ
2014

Liderzy Komitetu Regionów wybrani na posłów do...

Przewodniczący Komitetu Regionów UE Ramón Luis Valcárcel Siso i pierwsza...
28MAJ
2014

Bezpieczeństwo energetyczne: Komisja przedstawia...

Komisja Europejska reaguje na obecny ład geopolityczny i zależność UE od...
27MAJ
2014

Doskonała jakość wody w większości kąpielisk w...

W 2013 r. jakość wody europejskich kąpielisk, rzek i jezior oceniono jako...