Aktualności

11LIP
2017

Łatwiejszy dostęp do funduszy

Komisja Europejska powinna rozważyć możliwości wprowadzenia ułatwień w dostępie...
10LIP
2017

Korpus Solidarności: pierwsze oferty

Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus...
07LIP
2017

Prawo UE w krajach Unii

Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie wciąż jest na...
07LIP
2017

Wolny handel z Japonią

UE i Japonia porozumiały się co do zasady w sprawie najważniejszych elementów...