Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego
Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl 2012

Cena: 40 pln