Prawo pracy i prawo urzędnicze
Andrzej Kisielewicz Podręczniki uczelniane nr 108 Przemyśl 2011 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

Cena: 60 pln