Rzeszowskie Studia Prawnicze
Demokratyczne Państwo Prawne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zollowi

Cena: 70 pln