Prawo pracy i prawo urzędnicze
Andrzej Kisielewicz Podręczniki uczelniane nr 127 Przemyśl 2014 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

Cena: 60 pln