Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego, red. K.Jaremczuk
Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego, red. K.Jaremczuk, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl, 2014, ss.352

Cena: 40 pln