Administarcja powiatowa w systemie terenowej administracji publicznej
P. Niemczuk Administracja powiatowa w systemie terenowej administracji publicznej, Rzeszów - Przemyśl 2014

Cena: 45 pln