Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Cena: 15 pln