Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Autor: Małgorzata Gajda-Durlik Przemyśl 2005 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ss. 496 ISBN 83-89473-44-5

Cena: 35 pln