Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego.
Autor: Zbigniew Czarnik Rozprawa habilitacyjna Przemyśl 2007 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu stron: 342 ISBN : 978-83-60545-34-8

Cena: 35 pln