Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w celu prywatyzacji.
Autor: Zdzisław Gawlik Rozprawa habilitacyjna Przemyśl 2005 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ss. 372 ISBN 83-89473-29-

Cena: 35 pln