Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym.
Autor: Robert Sawuła Monografia 17 Przemyśl 2008 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu stron: 537 ISBN: 978-83-60545-85-0

Cena: 40 pln