Wpływ polityki gospodarczej na spożycie art. konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych.
Autor: Bożena Sowa Przemyśl 1999 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ss. 263 ISBN 83-88009-31-1

Cena: 24 pln