Udział organów władzy wykonawczej w procesie stanowienia ustaw.
Autor: Krzysztof Eckhardt Przemyśl 2000 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ss. 185 ISBN 83-88009-70-2

Cena: 20 pln