Rola organów samorządu terytorialnego w procesie budżetowym.
Autor: Elżbieta Feret Przemyśl 2004 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ss. 375 ISBN 83-89473-13-5

Cena: 30 pln