Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego.
ISBN 83-88009-33-8 Stron: 324 Oprawa twarda Rok wydania: 2003 Powyższe opracowanie nie pretendując do odpowiedzi na wszystkie wyzwania stojące przed współczesną administracją, podejmuje próbę rozważenia niektórych ważnych i aktualnych zagadnień prawa administracyjnego. Wśród tych zagadnień znajduje się m. in. tematyka: koncepcji i ustroju administracji, w tym samorządowej; aktywności społecznej wyrażającej się w tworzeniu stowarzyszeń; dotycząca wybranych problemów prawa administracyjnego materialnego i procesowego; prawnych form działania administracji. Zbigniew Leoński - Wykonanie aktu administracyjnego. Węzłowe problemy administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Zygmunt Niewiadomski - Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jerzy Posłuszny (red.) - O nowej koncepcji administracji świadczącej. Jerzy Stelmasiak - Dwuinstancyjne postępowanie administracyjne w świetle reform ustroju administracji publicznej. Jan Szreniawski - Prawo stowarzyszania się. Krystian Ziemski - Formy prawne działania administracji publicznej. Ludwik Żukowski - Ustrój samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane.

Cena: 35 pln