Granice działalności gospodarczej pomiotów komunalnych.
Autor: Paweł Zaborniak Przemyśl 2004 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ss. 333 ISBN 83-89473-28-3

Cena: 28 pln