Marketing.
Autorzy: J. Adamczyk (red), L. Garbacz. A. Gugnin, H. Hall, B. Zatwarnicka-Madura Podręcznik uczelniany nr 42 ISBN 83-88009-36-2 Stron: 404 Rok wydania: 2000 Podręcznik jest recenzowanym naukowym opracowaniem, które ujmuje rozległą problematykę marketingu w sposób kompleksowy. Obejmuje on wszystkie podstawowe problemy, które charakteryzują marketing i są ściśle związane z potrzebami studentów wydziałów o profilu ekonomicznym zarządzania i marketingu. Opracowanie zawiera bogatą i wartościową treść opartą na współczesnej literaturze i praktycznym dorobku przedsiębiorstw w zakresie ich marketingowej działalności. Treść podręcznika obejmuje zagadnienia związane z planowaniem i zarządzaniem marketingiem, badaniami marketingowymi, marketingiem na rynku międzynarodowym jak również szczegółową charakterystykę poszczególnych instrumentów marketingu-mix, Autorzy wyrażają nadzieję, że podręcznik będzie stanowił istotną pomoc w studiowaniu tej niezwykle obecnie aktualnej dyscypliny naukowej jaką jest marketing.

Cena: 42 pln