Menedżeryzm. Wybrane zagadnienia.
Autorzy: Mieczysław Kosiba, Mirosław Kurek, Jan Łukasiewicz, Elżbieta Ura, Katarzyna Zagulak Podręcznik uczelniany nr 43 ISBN 83-88009-11-7 Stron: 95 Rok wydania: 2000 Praca skierowana dla studentów pragnących poszerzyć wiedzę w dziedzinie zasobów kadrowych procesów zarządzania. Ewolucja ról kierowniczych w kontekście profesjonalizacji zarządzania w administracji publicznej oraz poglądów praktyki w tej dziedzinie to ważniejsze wątki pracy będącej raczej sygnalizacją problemów niż próbą ich kompleksowego rozstrzygania. Tym samym praca ma pełnić funkcję wprowadzania do tej dynamicznie harmonizującej się dziedziny.

Cena: 18 pln