Prawo papierów wartościowych.
Autor: Jan Olszewski Podręcznik uczelniany nr 45 ISBN 83-88009-46-X Stron: 450 Rok wydania: 2001 Podręcznik stanowi ogólną prezentację ważniejszych papierów wartościowych oraz instytucji rynku kapitałowego. Pierwsza część poświecona jest na przegląd papierów wartościowych. Rozpoczynają ją rozważania o dawnej i obecnej roli papierów wartościowych, wraz z klasyfikacją ułatwiającą dostrzeżenie istotniejszych różnic. Szerzej omawiane są papiery wartościowe częściej wykorzystywane w obrocie, wężej te, które mają mniejszy zasięg. Rozdział zamyka krótka charakterystyka transakcji terminowych. Część druga skryptu poświęcona jest prezentacji ważniejszych instytucji polskiego rynku kapitałowego, które organizują rynek papierów wartościowych. Część trzecia, to także prezentacja organów mających jednak na celu przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad publicznym i niepublicznym obrotem papierami wartościowymi. Ostatnią, czwartą część przeznaczyliśmy na ukazanie problemu inwestowania i roli inwestorów zbiorowych. Lektura książki oprócz podstawowej wiedzy powinna także przynieść wymierną korzyść, a będzie nią zdobycie umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi. Najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia sukcesu finansowego jest inwestowanie. Brak podstawowej wiedzy o papierach wartościowych powoduje, że wiele osób rezygnuje z tej tak bardzo korzystnej formy pomnażania kapitału. Ochrona oszczędności przed skutkami inflacji wymaga podjęcia odpowiednich działań. Oszczędzanie tradycyjnymi metodami nie zawsze pozwala osiągnąć ten cel. Oprocentowanie lokat bankowych zazwyczaj niewiele przekracza poziom inflacji. Posiadanie dużej wiedzy o rynku papierów wartościowych pozwala korzystać ze wzrostu gospodarczego i rozwoju notowanych na giełdzie przedsiębiorstw. W ten sposób dobrze przygotowani inwestorzy zapewniają sobie dochody przekraczające w dłuższej perspektywie stopę inflacji, zaś studenci, którzy pogłębiać jeszcze będą tę problematykę uzyskają szansę na zdobycie atrakcyjnych zawodów w obrębie rynku kapitałowego.

Cena: 45.6 pln