Rachunkowość i finanse.
Autor: Jerzy Kitowski Podręcznik uczelniany nr 50 ISBN 83-88009-56-7 Stron: 187 Rok wydania: 2001 Powyższy podręcznik zawiera zwięzły wykład wybranych elementów rachunkowości oraz finansów. W podręczniku uwzględniono następujące segmenty rachunkowości: rachunkowość zarządczą, rachunkowość finansową i analizę finansową. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt metodyczny, w tym zwłaszcza na ujednolicenie terminologiczne rozpatrywanych kategorii, klasyfikacji oraz mierników polskiego i zachodniego systemu finansowego. Starano się przy tym wykazać, niestety liczne, przykłady uproszczeń metodycznych, rażących błędów merytorycznych, niekonsekwencji terminologicznych i nieporadności interpretacyjnych zawartych na kartach, wiodących w krajowej literaturze przedmiotu, podręcznikach. Tradycyjną prezentację mierników finansowych wzbogacono o algorytm wykorzystujący symbolikę i numerację poszczególnych kategorii konstrukcji aktualnych sprawozdań finansowych F-01 oraz F-02. Zamieszczone wzory bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych mogą posłużyć, przy wykorzystaniu na przykład informacji finansowych zamieszczonych w prospektach emisyjnych spółek giełdowych, do samodzielnej próby obliczania (oraz interpretowania) podstawowych wskaźników finansowych, przeprowadzania ich analizy przyczynowej oraz zastosowania wybranych metod syntetycznej oceny kondycji finansowej firmy.

Cena: 24 pln