Wstęp do prawoznawstwa.
Autorzy: Magdalena Holzer, Krzysztof Eckhardt Podręcznik uczelniany nr 55 ISBN 83-88009-07-9 Stron: 179 Rok wydania: 2002 Podręcznik prezentuje podstawowe zagadnienia wprowadzające studentów rozpoczynających studia prawnicze i administracyjne w złożoną problematykę prawoznawstwa, z którą będą się zapoznawać w toku studiów w ramach jego poszczególnych dyscyplin. Przedstawia m. in. charakterystykę organizacji państwowej, jej związki z prawem, specyfikę norm prawnych na tle innych norm społecznych, sposoby tworzenia prawa, rodzaje i hierarchię źródeł prawa. Objaśnia aparaturę pojęciową występującą w naukach o obowiązującym prawie, przedstawia problemy mające istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki prawniczej, dotyczące kwestii obowiązywania prawa, metod szeroko rozumianej interpretacji tekstów prawnych. Zawarty w podręczniku zasób informacji stanowi niezbędną bazę wyjściową dla uzyskania gruntownej wiedzy o prawie i ukształtowania kultury prawnej.

Cena: 24 pln