Podstawowe zagadnienia tworzenia i stosowania prawa.
Autorzy: Magdalena Holzer, Jan Łukasiewicz, Krzysztof Eckhardt, Katarzyna Zagulak Podręcznik uczelniany nr 57 ISBN 83-88009-17-6 Stron: 135 Rok wydania: 2002 Podręcznik przedstawia główne problemy związane z dwoma przejawami praktyki prawniczej tworzeniem prawa oraz jego stosowaniem, mającymi istotny wpływ na urzeczywistnianie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego. Omawia dawniejsze poglądy na temat tworzenia prawa oraz prezentuje współczesne podejście do problematyki związanej z racjonalizacją procesu prawodawczego. Przedstawia formy działalności prawodawczej, zasady techniki legislacyjnej i kwestie dotyczące kontroli konstytucyjności prawa. Wyjaśnia wieloznaczność terminu „stosowanie prawa”, jego podstawowy zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz różnice między sądowym a kierowniczym typem stosowania prawa. Analizuje etapy składające się na model decyzyjny stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących ustalania podstawy faktycznej i prawnej orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.

Cena: 19.2 pln