Nauka administracji. Wstęp do teorii administracji.
Autor: Jan Łukasiewicz Podręcznik uczelniany nr 58 ISBN 83-88009-22-2 Stron: 182 Rok wydania: 2002 Powyższe opracowanie dotyczy zagadnień związanych ze zjawiskami administrowania. Przedmiotem pracy jest charakterystyka głównych wyznaczników organizacji i funkcjonowania administracji publicznej dających obraz rzeczywistej administracji. Podręcznik zawiera problematykę poświeconą podstawowym kategoriom organizacyjnym administracji publicznej jej organizacją i częściami składowymi takimi jak cele, struktura. Zagadnienia poruszone w podręczniku to m.in. rola czynnika ludzkiego w administracji, jej funkcjonowanie w sferze zewnętrznej i wewnętrznej.

Cena: 24 pln