Demokratyczne państwo prawne, wyd. II
Autor: Antoni Pieniążek Podręcznik uczelniany nr 60 ISBN 83-88009-47-8 Stron: 158 Rok wydania: 2002 Spośród wielu publikacji dotyczących problematyki państwa i prawa, niniejszy podręcznik zasługuje na szczególną uwagę. Na jego wielką przydatność w zgłębianiu istoty systemów państwowych składa się nie tylko obrazowy i bardzo przystępny język tego opracowania ale również sposób i systematykę, za pomocą których Autor stara się wciągnąć czytelnika do wgłębienia się w poruszaną problematyką. Podręcznik ten jest ze wszech miar godny polecenia studentom prawa i administracji chcącym zdobyć podstawową wiedzę na temat państwa, prawa oraz ich historii . W książce poruszone zostały również wybrane zagadnienia dotyczące praw i wolności obywatelskich oraz ich gwarancji we współczesnym państwie demokratycznym.

Cena: 26.4 pln