Elementy prawa. Zarys wykładu dla studiujących kierunki ekonomiczne.
Autor: Antoni Pieniążek Podręcznik uczelniany nr 63 ISBN 83-88009-67-2 Stron: 302 Rok wydania: 2002 Podręcznik skierowany dla studiujących kierunki ekonomiczne. Zawiera kompendium wiedzy o obowiązującym prawie, której znajomość przez tych dla których został opracowany wydaje się niezbędna. Pozwala ona bowiem zrozumieć skomplikowany mechanizm działania państwa i funkcjonowania w nim porządku prawnego. Autor omawia zarówno instytucje podstawowe tworzące mechanizm państwa, jak również te instytucje, które składają się na pojemne pojęcie obowiązywania prawa i jego stosowania przez organy państwa. Dokonując przeglądu poszczególnych gałęzi prawa charakteryzuje podstawowe rozstrzygnięcia dotyczące ustroju państwa zawarte w prawie konstytucyjnym, opisuje funkcjonowanie wybranych instytucji prawa administracyjnego, karnego i cywilnego.

Cena: 42.7 pln