Prawo o nieruchomościach.
Autor: Zbigniew Czarnik Podręcznik uczelniany nr 65 ISBN 83-88009-03-6 Stron: 163 Rok wydania: 2003 Podręcznik przeznaczony jest dla studentów szkół wyższych, których program obejmuje problematykę nieruchomości. W jego treści zamieszczone zostały objaśnienia podstawowych instytucji z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Informacje w nim zawarte ukazują podstawowe zasady prawa o nieruchomościach zawarte w ustawie z 21 sierpnia 1997. W tym sensie jest to opracowanie syntetyczne, bez wgłębiania się w specyfikę obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Korzystający z podręcznika mogą poznać przyjęty w ustawie mechanizm gospodarowania nieruchomościami. Rozwinięcie tej wiedzy możliwe jest przez sięgnięcie do wskazanej literatury, która była bazą dla opracowania podręcznika.

Cena: 24 pln