Mikroekonomia.
Autor: Stefan Zabrowarny Podręcznik uczelniany nr 67 ISBN 83-88009-18-4 Stron: 310 Rok wydania: 2003 Każdy skrypt czy podręcznik z jakiegokolwiek przedmiotu, w tym również z mikroekonomii, ma na celu ułatwienie studiowania tego przedmiotu słuchaczom różnych kierunków i rodzajów studiów, zwłaszcza studiów zaocznych. Taki cel przyświecał również autorowi przy pisaniu niniejszego podręcznika. Starano się więc, by jego treść była zrozumiała i łatwo przyswajalna, przede wszystkim przez dostępność języka - proste sformułowania, liczne przykłady i wyjaśnienia. Jak każdy podręcznik, również i ten zawiera jedynie wybór bogatej problematyki mikroekonomii, skondensowanej do niezbędnego minimum. Możliwe jest dalsze rozwinięcie tej problematyki na wykładach i ćwiczeniach, zwłaszcza w tych jego częściach, które wydają się trudniejsze do opanowania przez słuchaczy. Dotyczy to przede wszystkim analizy wykresów, tabel i schematów oraz rozwiązywania modeli matematycznych. Słuchacze powinni szczególną uwagę zwrócić na definicje, terminologię ekonomiczną i wypowiadanie się w języku ekonomicznym. Należy również starać się poznane w teorii ekonomii związki i zależności przyrównywać do rzeczywistych zjawisk i sytuacji występujących w praktyce życia gospodarczego i w polityce gospodarczej. Duże znaczenie praktyczne mogą mieć pytania sprawdzające dołączone do każdego rozdziału oraz literatura uzupełniająca. W treści skryptu wyeksponowano odpowiednią czcionką ważniejsze terminy i definicje, w celu zwrócenia na nie szczególnej uwagi czytelnika.

Cena: 36 pln