Administracja rządowa i samorządowa w Europie w dobie nowożytnej.
Autor: Wacław Mróz Podręcznik uczelniany nr 68 ISBN 83-88009-23-0 Stron: 153 Rok wydania: 2003 Najlepiej napisana konstytucja i najlepiej ukształtowane przez nią organy nie mogą skutecznie działać bez sprawnej administracji. Wiedza na temat współcześnie działającej administracji wymaga jednak znajomości jej historii. Właśnie tej historii poświęcony jest powyższy skrypt. Przeznaczony on jest przede wszystkim dla studentów studiów administracyjnych. Zawarty w skrypcie materiał jest również fragmentem wykładów uniwersyteckich z powszechnej historii prawa, w związku z tym może być pomocny i dla studentów I roku Wydziału Prawa. Konstrukcja skryptu obejmuje charakterystykę form zarządzania państwem w dobie monarchii absolutnej, w czasach postfeudalnych, w II połowie XIX wieku i w okresie międzywojennym. Celowo pominięto okresy wcześniejsze, uznając, że choć administracja korzeniami sięga państw antycznych, to jednak właściwy jej rozwój datuje się od schyłku epoki feudalnej.

Cena: 24 pln