Zarys postępowania cywilnego.
Podręcznik dla studentów wyższych szkół administracyjnych. Autorzy: Piotr Osowy, Krzysztof Żołnierczuk Podręcznik uczelniany 69 ISBN 83-88009-28-1 Stron: 501 Rok wydania: 2003 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie czytelnikowi poszczególnych instytucji postępowania cywilnego w sposób stosunkowo przystępny, zezwalający na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu tej dziedziny prawa. Układ podręcznika nawiązuje konstrukcyjnie do struktury polskiej ustawy procesowej - "Kodeksu postępowania cywilnego", co zezwala na interpretację omawianej materii w odniesieniu do tekstu ustawy procesowej. Omawiając poszczególne zagadnienia starano się dążyć do zachowania równomiernego stopnia szczegółowości, poświęcając jednak niektórym kwestiom, w szczególności tym o charakterze praktycznym, więcej uwagi. W treści niniejszej pracy nawiązano do bogatego dorobku literatury przedmiotu posiłkując się poglądami wybitnych przedstawicieli nauki polskiego postępowania cywilnego. Omawiając kwestie o charakterze praktycznym odniesiono się również do poglądów znanych przedstawicieli judykatury zarówno przed jak i powojennej, wyrażanych w cytowanych pozycjach komentarzowych, jak też najważniejszych tez orzecznictwa Sądu Najwyższego. Niniejsze opracowanie kierowane jest do studentów wyższych szkół administracyjnych. W podręczniku uwzględniono stan prawny na dzień 1 kwietnia 2003 roku.

Cena: 66 pln