Nowe prawo ochrony środowiska.
Autor: Longina Gardjan-Kawa Podręcznik uczelniany 70 ISBN 83-88009-38-9 Stron: 190 Rok wydania: 2003 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych zagadnień nowego, dostosowanego do standardów Unii Europejskiej polskiego prawa ochrony środowiska. Problematyka ochrony środowiska ma charakter interdyscyplinarny i zawiera się w sferze zainteresowania nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych. Nowe prawo ochrony środowiska kształtuje i określa podstawy działania dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska. Podręcznik ten przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Ze względu na ograniczoną ilość godzin wykładu w poszczególnych rozdziałach podręcznika zarysowane zostały jedynie najważniejsze problemy prawnej ochrony środowiska. Niniejszy podręcznik ma ułatwić studentom przygotowanie do egzaminu oraz zaprezentować niezwykle istotną dla jakości życia ludzkiego problematykę ochrony środowiska.

Cena: 30 pln