Prawo wykroczeń.
Autor: Zbigniew Niezgoda Podręcznik uczelniany nr 74 ISBN: 83-88009-68-0 Stron 231 Rok wydania 2004 Podręcznik prezentuje wykład z zakresu prawa wykroczeń, obejmujący program nauczania tego przedmiotu na Wydziale Administracyjno-Prawnym Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Zamiarem autora było przekazanie słuchaczom w przystępnej, skondensowanej formie podstawowych instytucji prawa wykroczeń, części ogólnej, szczególnej i procesowej. Nie ma w nim pogłębionych rozważań o charakterze dogmatycznym. Zwrócono jednak uwagę na praktyczną stronę funkcjonowania prawa wykroczeń. Podręcznik uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.

Cena: 31.2 pln