Informatyka w administracji i zarządzaniu.
Autor: Andrzej Paliński Podręcznik uczelniany 78 ISBN 83-89473-82-8 Stron: 165 Rok wydania: 2004 Przedstawiony w podręczniku material jest jedynie podstawowa wiedzą na temat imformatyki dla studentów administracji i zarządzania. Uwzględnia on przy tym tradycyjne spojrzenie na systemy informatyczne. Współczesne systemy informatyczne sa coraz bardziej zintegrowane i znika w nich klasyczny podział na finanse, kadry, gospodarke materiałową itp. Trzeba miec jednak świadomość, że funkcje realizowane przez te podsystemy nadal pozostają. Pojawiaja się również nowe zagadnienia takie jak bezpieczeństwo systemów informatycznych, handel elektroniczny, bankowość elektroniczna, dostęp do urzędów administracji publicznej przez Internet, korzystanie z rozproszonych zasobów informacyjnych i wiele innych. Wiedza zawarta w podręczniku stanowi jedynie wstępne usystematyzowanie zagadnień informatycznych. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia przez czytelników niniejszego podręcznika przedstawiony materiał może byc pogłębiany i uzupełniany o pojawiające się nowe tematy i problemy współczesnej informatyki.

Cena: 26.4 pln