Prawo cywilne. Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.
Zdzisław Gawlik, Piotr Pełczyński Podręczniki uczelniane nr 89 Przemyśl 2007 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu str. 356 ISBN 978-83-60545-35-5 OD AUTORÓW Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację podręcznika „Zarys prawa cywilnego. Tom II. Prawo rzeczowe. Zobowiązania. Prawo spadkowe”, Przemyśl 2003, który do tej pory był wydawany pod redakcją Profesora Sylwestra Wójcika. Niestety śmierć zabrała Profesora z naszego grona. Nie było więc możliwe kontynuowanie tej pracy pod Jego kierunkiem. Kolejne wydanie stało się jednak niezbędne. Konieczność kolejnego wydania podyktowana została przede wszystkim potrzebami dydaktycznymi. Ponadto zmianie uległ również stan prawny. Obecne wydanie ukazuje się pod nieco zmienionym tytułem. Modyfikacji uległa również treść podręcznika tak, aby jak najlepiej odpowiadał potrzebom studentów kierunku „Administracja”, uczącym się prawa cywilnego. W pełni aktualne pozostają natomiast uwagi Autorów poczynione we wstępach do poprzednich wydań podręcznika. Ma on bowiem pomóc studentom przygotowującym się do egzaminu z prawa rzeczowego i z prawa zobowiązań w jak najlepszym opanowaniu obowiązującego materiału.

Cena: 55.2 pln