Prawo cywilne. Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.wyd 2
Zdzisław Gawlik, Piotr Pełczyński Podręczniki uczelniane nr 94 Przemyśl 2008 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu str. 357 ISBN 978-83-60545-76-8

Cena: 46 pln