Prawo konstytucyjne RP (instytucje wybrane), wyd. VII.poszerzone i uaktualnione
Jerzy Buczkowski(red.),Łukasz Buczkowski, Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 95 Przemyśl 2008 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu str. 453 ISBN 978-83-89473-49-6

Cena: 45 pln