Prawo cywilne. Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.wyd 3
Zdzisław Gawlik, Piotr Pełczyński Podręczniki uczelniane nr 99 Przemyśl 2009 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu str. 359 ISBN 978-83-7667-009-6

Cena: 50 pln