Polska-Ukraina-Słowacja, Studia z zakresu prawa, administracji i gospodarki.

Cena: 25 pln