Prawne i społeczne aspekty rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce i na Ukrainie.

Cena: 25 pln