Prawno-organizacyjne i ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie.

Cena: 25 pln