Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego : Księga jubileuszowa dedykowana Prof.nazdw.dr hab.Ludwikowi Żukowskiemu
Komitet Redakcyjny: Jerzy Posłuszny, Zbigniew Czarnik, Robert Sawuła Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Rok: 2009 ISBN: 978-83-7667-019-5 Stron: 419

Cena: 50 pln