Prawo własności przemysłowej, wyd.III, zm.
Andrzej Kisielewicz Podręczniki uczelniane nr 93 Przemyśl 2008, wyd.III zm. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu str. 137 ISBN 978-83-60545-73-7

Cena: 18 pln