Prawo konstytucyjne RP (instytucje wybrane), wyd. VIII.poszerzone i uaktualnione
Jerzy Buczkowski(red.),Łukasz Buczkowski, Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 103 Przemyśl 2010 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu str. 474 ISBN 978-83-61441-34-2

Cena: 45 pln